Bảo Trì

Bảo trì công trình mái che là tập hợp các công việc mà Havico sẽ thực hiện nhằm bảo đảm và duy trì sự hiệu quả sử dụng cấu trúc mái che bình thường. Đảm bảo sự an toàn của công trình theo đúng quy định của thiết kế trong quá trình sử dụng. Nội dung bảo trì mái che bao gồm: Kiểm tra, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình nhưng không làm thay đổi công năng hay quy mô công trình.

Mục đích của việc bảo trì mái che:

Công việc bảo trì mái che được HAVICO VIỆT NAM tiến hành theo một check list tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính ổn định và độ an toàn của hệ khung và phần mái che vật liệu bạt căng sau và trong quá trình sử dụng.

Kiểm tra bảo trì:

Hotline Hotline