PHỤ KIỆN CHO MÁI CHE CÁNH BUỒM
Phụ Kiện Mái Che Cánh Buồm
Phụ Kiện Mái Che Cánh Buồm
Phụ Kiện Mái Che Cánh Buồm
Phụ Kiện Mái Che Cánh Buồm
Phụ Kiện Mái Che Cánh Buồm
Phụ Kiện Mái Che Cánh Buồm
Phụ Kiện Mái Che Cánh Buồm
Phụ Kiện Mái Che Cánh Buồm
Phụ Kiện Mái Che Cánh Buồm

Sunbrella fabric

Havico Việt Nam chuyên cung cấp các dòng sản phẩm vải bạt cao cấp mang thương hiệu Sunbrella. Các loại bạt của chúng tôi cung cấp chủ yếu ứng dụng cho ngành Cấu Trúc Màng Căng như làm Mái Che Cánh Buồm, Mái Che Bạt Căng, Mái Che Kiến Trúc, Mặt Dựng Bạt, Ô Dù Kiến Trúc và ứng dụng cho cả lĩnh vực bạt in Quảng Cáo.