Serge Ferrari
Bạt Serge Ferrari
Bạt Serge Ferrari
Bạt Serge Ferrari
Bạt Serge Ferrari
Bạt Serge Ferrari
Bạt Serge Ferrari
Bạt Serge Ferrari
Bạt Serge Ferrari

Precontraint

Havico Việt Nam chuyên cung cấp các dòng sản phẩm vải bạt cao cấp mang thương hiệu Serge Ferrari. Các loại bạt của chúng tôi cung cấp chủ yếu ứng dụng cho ngành Cấu Trúc Màng Căng như làm Mái Che Cánh Buồm, Mái Che Bạt Căng, Mái Che Kiến Trúc, Mặt Dựng Bạt, Ô Dù Kiến Trúc và ứng dụng cho cả lĩnh vực bạt in Quảng Cáo.

PRECONTRAINT

Precontraint   402:   Download

Precontraint   502:   Download

Precontraint   602:   Download

Precontraint   702:   Download

Precontraint   802:   Download

Precontraint   902:   Download

Precontraint 1002:   Download

Precontraint 1202:   Download

Precontraint 1502:   Download

Precontraint          :   Download

SOLTIS

Soltis 86: Download

Soltis 92: Download

Soltis 93: Download

Soltis 96: Download