Bạt Mehgies
Bạt Mehgies
Bạt Mehgies
Bạt Mehgies
Bạt Mehgies

MEHGIES

Havico Việt Nam chuyên cung cấp các dòng sản phẩm vải bạt cao cấp mang thương hiệu Mehgies. Các loại bạt của chúng tôi cung cấp chủ yếu ứng dụng cho ngành Cấu Trúc Màng Căng như làm Mái Che Cánh Buồm, Mái Che Bạt Căng, Mái Che Kiến Trúc, Mặt Dựng Bạt, Ô Dù Kiến Trúc và ứng dụng cho cả lĩnh vực bạt in Quảng Cáo.

VALMEX

VALMEX_MEHATOP-N         :  Download

VALMEX_smart                     :  Download

VALMEX_garden-top_8596 :  Download

VALMEX_structure_neu       :  Download